Menu
Your Cart

Общи условия

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между Емир ЕООД, наричан по-долу “Емир” от една страна и посетителите и потребители на електронни магазини, намиращи се на Интернет адрес/и (домейн/и):
emirshop.bg (наричан/и за краткост Сайт/Сайтове) от другата страна.
Тези условия обвързват всички посетителите и потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на
emirshop.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от тях, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.
Емир ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103811660, със седалище гр. Долни Чифлик, ул. Батова №5; тел. 052/600043; идент. No по ЗДДС: BG103811660, имейл: sales@emir.bg

Регистрация

Електронните магазини на Емир дават възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в тях.
Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация.
Всеки потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с условията за ползване на сайта" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от Емир при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите могат да получат информация за личните им данни през делнични дни между 9:00 и 18:00 часа.
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.
Лична информация за потребителите:

• Име
• Точен адрес за доставка
• Телефон за контакт
• Имейл адрес
Информация за юридическо лице:

• Наименование на фирмата
• Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,
• Точен адрес за доставка
• Телефон за контакт
• Имейл адрес

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на Емир. При отказ от потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от Емир.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Емир незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
Емир осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Емир не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от потребителя.

Поръчки

Електронният магазин на Емир приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.
Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно попълнени лични данни.
Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от потребителя.
Потребителят има право да провери поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня на получаването й.

Отказани поръчки, рекламации и връщане на поръчки

В този случай потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
При неизпълнение на тези условия Емир запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от потребителя.
Потребителят е длъжен да уведоми писмено Емир относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: marketing.sales@emir.bg и да я/ги върне в посочения офис или магазин на Емир, като разходите по връщането са за сметка на потребителя.
В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, Емир възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, ползване за плащане на поръчката. Всички разходи, които потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането
Всеки потребител направил поръча през сайта на Емир, има право в 14 дневен срок да върне продукта без основание, ако не е нарушен търговския вид на продукта. Транспортните разходи са за сметка на клиента, освен ако не е посочено друго.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от Емир при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите могат да получат информация за личните им данни през делнични дни между 9:00 и 18:00 часа.
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.
Лична информация за потребителите:

• Име
• Точен адрес за доставка
• Телефон за контакт
• Имейл адрес
Информация за юридическо лице:

• Наименование на фирмата
• Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,
• Точен адрес за доставка
• Телефон за контакт
• Имейл адрес

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на Емир. При отказ от потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от Емир.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Емир незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
Емир осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Емир не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от потребителя.

Бисквитки
За да изпълнява своите функционалности, сайтът ни използва Бисквитки (Cookies).